Gluren bij de buren

Het Belgisch Instituut voor de VerkeersVeiligheid (BIVV) zet zich al sinds 1986 in om het aantal verkeersdoden op onze wegen terug te dringen. We doen daarvoor onderzoek naar maatregelen die het verkeer veiliger maken en het onveiligheidsgevoel bij de weggebruiker verminderen.

Het BIVV neemt sinds 2012 elk jaar een Nationale VerkeersOnVeiligheidsEnquête af, om te weten hoe (on)veilig de Belg zich in het verkeer voelt en gedraagt. Maar we vragen ook welke ingrepen het verkeer volgens hen veiliger zouden maken. 

In de enquête van 2015* peilden we echter niet alleen naar het weggedrag en (on)veiligheidsgevoel van de Belgen, maar ook van weggebruikers in onze buurlanden: Nederland, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. 

Dit laat ons toe om de Belgische resultaten in een breder kader te plaatsen. In een aantal zaken loopt België voorop, maar op andere gebieden kunnen we heel wat leren van onze buren. Dat geeft ons een duidelijker zicht op welke vlakken er ruimte voor verbetering is. 

Zo voeden we het beleid op het gebied van verkeersveiligheid met kennis van zaken.

Karin Genoe 
Afgevaardigd Bestuurder BIVV