Nationale VerkeersONveiligheidsenquête 2015

In 2014 vielen er 727 verkeersdoden. Dat zijn er nog altijd veel te veel. We hebben ons met de Staten-Generaal van de Verkeersveiligheid geëngageerd om tegen 2020 het aantal verkeersdoden terug te dringen tot 420. We moeten dus een tandje bijsteken als we deze doelstelling willen halen.

België doet het minder goed dan onze buren. In 2013 lieten bij ons 65 weggebruikers het leven per miljoen inwoners, terwijl dat er in het Verenigd Koninkrijk maar 29 zijn, 41 in Duitsland en 50 in Frankrijk (Europese statistieken voor een veiliger verkeer 2020). Een analyse van de verschillen in aanpak kan ons ideeën geven om ook het verkeer bij ons veiliger te maken.

De weggebruiker is daarbij een belangrijke schakel. 90 procent van de ongevallen is immers te wijten aan een menselijke fout. Daarom moeten we beter zicht krijgen op het weggedrag van onze medeburgers en maatregelen nemen die gevaarlijk gedrag in het verkeer terugdringen en de verkeersveiligheid verhogen. Deze Nationale VerkeersOnVeiligheidsEnquête geeft alvast een voorzet.

Jacqueline Galant
Minister van Mobiliteit